هزینه فریت بار مسافری چگونه محاسبه می شود

هزینه فریت بار مسافری چگونه محاسبه می شود : هزینه فریت بار مسافری غیر همراه به وزن و حجم و نرخ شرکتهای هواپیمایی و نرخ کشور مبداء و مقصد بستگی دارد .ولی به طور معمول در بخشهای وزنی زیر هزینه ها تغییر می کنند. ۱۰۰۰kg , 500kg , 300kg , 100kg ,45kg, normal minimum .

هزینه فریت بار مسافری

نرخهای حمل کالاها نسب به وزن از کم به زیاد به صورت نزولی تغییر می کند . و همچنین از نقطه شکست (break point) برای نرخ بهتر هم استفاده می شود . مثلا در نقطه شکست در نرخ ۱۰۰کیلو ۸۴ می باشد .یعنی منظور از این جمله این است که فریت بار هایی که وزن آنها بیشتر از ۸۴  کیلوگرم باشد از نرخ ۱۰۰کیلو گرم محاسبه می شود . در کل وزن محاسبه عدد ۱۰۰می باشد .

بخوانید : راهنمای ارسال بار هوایی

به مثال زیر توجه فرمایید :

مثلا برای حمل بار هوایی از تهران به نیویورک آمریکا

$۵٫۲۵……….+kg45

۴٫۴۰$……….+kg100

نقطه شکست عدد ۸۴ است یعنی که مسافری که ۸۸ کیلو بار دارد در قبال پرداخت ۲۵٫۵*۸۸=۴۶۲ می توانند از نرخ پایین که به گروه وزنی بیشتر از ۱۰۰کیلو گرم تعلق دارند استفاده کنند . و هزینه کمتری را به شرکت های هواپیمایی پرداخت خواهد کرد .

در محاسبه هزینه فریت بار با توجه به وزن بار ، سایر هزینه هایی وجود دارند که بصورت عمومی محاسبه می شود .

  1. مبلغی برای صدور بارنامه
  2. مالیات ارزش افزوده
  3. x-ray

چگونگی محاسبه فریت بار توسط شرکتهای هواپیمایی :

اگر در حمل هوایی بار ( فریت بار مسافری ) تجاری یا مسافری کالای قابل حمل دارای وزن کمتر نسبت به حجم آن باشد بصورت فرمول زیر محاسبه می شود :

(طول * عرض * ارتفاع (به سانتی متر) * تعداد بسته ها) تقسیم بر عدد ۶۰۰۰ در کل هواپیمایی ها برای حجم فضای یک متر مربع هواپیما ۷/۱۶۶ کیلو گرم را برای محاسبه وزن کالاها قرار می دهند .