هزینه فریت بار مسافری چگونه محاسبه می شود

هزینه فریت بار مسافری چگونه محاسبه می شود : هزینه فریت بار مسافری غیر همراه به وزن و حجم و نرخ شرکتهای هواپیمایی و نرخ کشور مبداء و مقصد بستگی دارد .ولی به طور معمول در بخشهای وزنی زیر هزینه ها تغییر می کنند. 1000kg , 500kg , 300kg , 100kg ,45kg, normal minimum .

هزینه فریت بار مسافری

نرخهای حمل کالاها نسب به وزن از کم به زیاد به صورت نزولی تغییر می کند . و همچنین از نقطه شکست (break point) برای نرخ بهتر هم استفاده می شود . مثلا در نقطه شکست در نرخ 100کیلو 84 می باشد .یعنی منظور از این جمله این است که فریت بار هایی که وزن آنها بیشتر از 84  کیلوگرم باشد از نرخ 100کیلو گرم محاسبه می شود . در کل وزن محاسبه عدد 100می باشد .

بخوانید : راهنمای ارسال بار هوایی

به مثال زیر توجه فرمایید :

مثلا برای حمل بار هوایی از تهران به نیویورک آمریکا

$5.25……….+kg45

4.40$……….+kg100

نقطه شکست عدد 84 است یعنی که مسافری که 88 کیلو بار دارد در قبال پرداخت 25.5*88=462 می توانند از نرخ پایین که به گروه وزنی بیشتر از 100کیلو گرم تعلق دارند استفاده کنند . و هزینه کمتری را به شرکت های هواپیمایی پرداخت خواهد کرد .

در محاسبه هزینه فریت بار با توجه به وزن بار ، سایر هزینه هایی وجود دارند که بصورت عمومی محاسبه می شود .

  1. مبلغی برای صدور بارنامه
  2. مالیات ارزش افزوده
  3. x-ray

چگونگی محاسبه فریت بار توسط شرکتهای هواپیمایی :

اگر در حمل هوایی بار ( فریت بار مسافری ) تجاری یا مسافری کالای قابل حمل دارای وزن کمتر نسبت به حجم آن باشد بصورت فرمول زیر محاسبه می شود :

(طول * عرض * ارتفاع (به سانتی متر) * تعداد بسته ها) تقسیم بر عدد 6000 در کل هواپیمایی ها برای حجم فضای یک متر مربع هواپیما 7/166 کیلو گرم را برای محاسبه وزن کالاها قرار می دهند .